Befolkning og sprog

Befolkning
Befolkningen i Thailand er på cirka 65 millioner indbyggere, og af dem bor godt 10 millioner i hovedstaden, Bangkok. Med sin centrale placering i Asien er befolkningen historisk set en blanding af mange folkeslag: kinesere, indere, burmesere, malayer og laoter.

Sprog
Modersmålet er thai, men mange taler diverse lokale og kinesiske dialekter. Engelsk anvendes som handels- og uddannelsessprog og spredes også gennem den hastigt voksende industri og turisme i Thailand. Engelsk er talt og forstået af en stor del, i de større byer og i forretningskredse.